Påsen innehåller 25 brickor.

AAA EEE III O U Ä BB G HH LL NN P RRRRR SS T V Z