Påsen innehåller 14 brickor.

AA EEE II O U Ä B LL N P RRR SS Z